פרטים

מאמרים גולדברג

הערכות לתום שנת המס 2019 - חברות ובעלי שליטה

הערכות לתום שנת המס 2020 - עמותות

הערכות לקראת תום שנת המס 2019 - עצמאיים

הנהלת חשבונות כהכרח או מלכתחילה

סוגיות ונהלים למעסיקים בביטוח לאומי

הערכות לתום שנת המס 2018 - עצמאיים

הערכות לתום שנת המס 2018 - עמותות

הערכות לתום שנת המס 2018 - חברות ובעלי שליטה

חוזר סוף שנת המס 2017 עמותות

הערכות לקראת תום שנת המס 2017 עצמאים

הערכות לקראת תום שנת המס 2017 חברות ובעלי שליטה

הקלה של שעת עבודה ביום לבני זוג של המשרתים בשירות מילואים

 

soldiers 197797 640

 

 

 

זכאות לפיצויי הלנת פיצויים

business world 541431 640

הגדלת נקודות זיכוי להורים

baby feet 619533 640

פרויקט סיפתח - שבילי אופק

השכר וזכויות עובדים – הרצאה שניתנה במסגרת פרוייקט סיפתח של שבילי אופק

  שבילי אופק

קיצור שבוע העבודה בישראל

calendar 1858022 340

תשלום ביטוח לאומי לבעלי שליטה

businessman 432662 340

החזרים כספיים מחברות הביטוח

euro-870757_960_7201.jpg

 

תשלום דמי מחלה כאשר שני ההורים חולקים את ימי ההיעדרות מעבודתם

thermometer 106378 640

נוספו לרשימת החייבים להגיש דוח למס הכנסה החל משנת 2016

airplane 1997651 640

מיסוי מלכ"ר לפי חוק מס ערך מוסף

counter 309880 640

אחריות מנהלים ונושאי משרה בעמותות

folding 14268 640

מידע ומחשבונים לחישוב מס ריבוי דירות

calculator 385506 640

מענק לבעלי שלוש דירות ומעלה שימכרו את דירותיהם

2133198511 63c59236c8 m

שינוי גיל הפרישה לנשים שנולדו מ-1.8.1955 ואילך

cottage 1550083 640

חסיון שמות תורמים בדוחות הכספיים

money 652560 640

חיוב האגודה לספורט בתשלום דמי הגמלאות במקרה פגיעה בספורטאי

basketball 1625318 640

פנסיית חובה לעצמאיים

grandparents 1800224 640

חוזר סוף שנת המס 2016 עמותות

הערכות לקראת תום שנת המס 2016 חברות ובעלי שליטה

חוק התייעלות כלכלית

הערכות לקראת תום שנת המס 2016 עצמאים

תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה

אחריות מנהל בשכר בעמותה

home office 336373 640

יישום הסכם פטקא שנחתם בין ישראל לארה"ב

taxes 646509 640

באילנות נוכל לבצע עבורכם את התשלומים ו/או הגביה

למה לעבוד כפול?

מושגים בנושא פיצויים ומילוי טופס 161

תקציב מול ביצוע - כלי אפקטיבי לניהול יעיל

עבירות מס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון

euro 163475 640

הקלה במבצעי התרמה שמבצעים מוסדות ציבור ומלכ"רים באמצעות עוסקים

people 545549 640

בוטלו פיטורי עובד עמותה

עדכוני שכר חודש יולי 2016

תביעת דמי הבראה שלא שולמו

הוצאות נסיעה לחו"ל

סוגיות בדיווח ובתשלום מע"מ

6796557351 01a2fb89ca m

ימי בחירה

yuvalshiber.yeshavira

שילוב עסקים בעמותות – פעילות מבית ומחוץ

 הרצאה שניתנה במסגרת כנס המגזר השביעי 27.1.16

'טיפים' בהצגת דוחות כספיים

 מצגת מהשולחן העגול בכנס המגזר השביעי

אסתי ואודיה 2293