פרטים

מאמרים גולדברג

הנהלת חשבונות כהכרח או מלכתחילה

סוגיות ונהלים למעסיקים בביטוח לאומי

הערכות לתום שנת המס 2018 - עצמאיים

הערכות לתום שנת המס 2018 - עמותות

הערכות לתום שנת המס 2018 - חברות ובעלי שליטה

חוזר סוף שנת המס 2017 עמותות

הערכות לקראת תום שנת המס 2017 עצמאים

הערכות לקראת תום שנת המס 2017 חברות ובעלי שליטה

הקלה של שעת עבודה ביום לבני זוג של המשרתים בשירות מילואים

 

soldiers 197797 640

 

 

 

זכאות לפיצויי הלנת פיצויים

business world 541431 640

הגדלת נקודות זיכוי להורים

baby feet 619533 640

פרויקט סיפתח - שבילי אופק

השכר וזכויות עובדים – הרצאה שניתנה במסגרת פרוייקט סיפתח של שבילי אופק

  שבילי אופק

קיצור שבוע העבודה בישראל

calendar 1858022 340

תשלום ביטוח לאומי לבעלי שליטה

businessman 432662 340

החזרים כספיים מחברות הביטוח

euro-870757_960_7201.jpg

 

תשלום דמי מחלה כאשר שני ההורים חולקים את ימי ההיעדרות מעבודתם

thermometer 106378 640

נוספו לרשימת החייבים להגיש דוח למס הכנסה החל משנת 2016

airplane 1997651 640

מיסוי מלכ"ר לפי חוק מס ערך מוסף

counter 309880 640

אחריות מנהלים ונושאי משרה בעמותות

folding 14268 640

מידע ומחשבונים לחישוב מס ריבוי דירות

calculator 385506 640

מענק לבעלי שלוש דירות ומעלה שימכרו את דירותיהם

2133198511 63c59236c8 m

שינוי גיל הפרישה לנשים שנולדו מ-1.8.1955 ואילך

cottage 1550083 640

חסיון שמות תורמים בדוחות הכספיים

money 652560 640

חיוב האגודה לספורט בתשלום דמי הגמלאות במקרה פגיעה בספורטאי

basketball 1625318 640

פנסיית חובה לעצמאיים

grandparents 1800224 640

חוזר סוף שנת המס 2016 עמותות

הערכות לקראת תום שנת המס 2016 חברות ובעלי שליטה

חוק התייעלות כלכלית

הערכות לקראת תום שנת המס 2016 עצמאים

תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה

אחריות מנהל בשכר בעמותה

home office 336373 640

יישום הסכם פטקא שנחתם בין ישראל לארה"ב

taxes 646509 640

באילנות נוכל לבצע עבורכם את התשלומים ו/או הגביה

למה לעבוד כפול?

מושגים בנושא פיצויים ומילוי טופס 161

תקציב מול ביצוע - כלי אפקטיבי לניהול יעיל

עבירות מס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון

euro 163475 640

הקלה במבצעי התרמה שמבצעים מוסדות ציבור ומלכ"רים באמצעות עוסקים

people 545549 640

בוטלו פיטורי עובד עמותה

עדכוני שכר חודש יולי 2016

תביעת דמי הבראה שלא שולמו

הוצאות נסיעה לחו"ל

סוגיות בדיווח ובתשלום מע"מ

6796557351 01a2fb89ca m

ימי בחירה

yuvalshiber.yeshavira

שילוב עסקים בעמותות – פעילות מבית ומחוץ

 הרצאה שניתנה במסגרת כנס המגזר השביעי 27.1.16

'טיפים' בהצגת דוחות כספיים

 מצגת מהשולחן העגול בכנס המגזר השביעי

אסתי ואודיה 2293 

 

 

איך נתכונן לביקורת עומק?

4522527627 09db481dd9 m

הגדלת מספר ימי החופשה לעובדים

by ashley purita

הגדלת שיעור ההפרשות לפנסיית חובה באחוז אחד

Corporate Traveller

אגרה שנתית – רשם החברות

4007409563 4ba8a3af1f m

אגרה שנתית – רשם העמותות

 16651395369 6b93208988 z

מיסוי טובת הנאה בגין שימוש ברכב

10369498504 d7fe053bba m

שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2016

5750389070 7dee27a83d n 1 

מיסוי שרותי דת

8005892765 58c1ab43ac n

היערכויות לקראת סוף ינואר 2016

מוסדות חובה בעמותות

סמכויות ותפקידי המוסדות בעמותה

איסור פיטורי עובד המשרת במילואים בלא היתר

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד, בלא היתר

איסור פיטורים בהריון, בחופשת לידה ולאחריה

תשלום שכר מינימום

איסור הלנת שכר

העברת סכומים שנוכו

איסור העבדת נער מתחת לגיל המותר

איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר

איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר

איסור העבדת עובדת או עובד בחופשת לידה

15015604868 9d8dcc5947 m

איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד

8053180137 4eec872c51 o

מסירת תלוש שכר

מסירת הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה

מתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד

תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית

תשלום גמול שעות נוספות

תשלום פדיון חופשה

תשלום דמי חופשה

מתן חופשה שנתית

איסור העבדת עובדת בהריון בשעות נוספות ובמנוחה שבועית

איסור העבדת עובד במשמרות בעבודת לילה רצופה

מתן הפסקה בין ימי עבודה

מתן הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים

מתן הפסקות לעובד

איסור פרסום מודעה מפלה

הצגת מודעת שכר מינימום

קביעת תקנון למניעת הטרדה מינית

ניהול פנקס שעות עבודה

כנס המגזר השביעי לעמותות וא"לכרים

המגזר השביעי בשיתוף גולדברג רו"ח ואילנות שירותי יעוץ מקיימים כנס מקצועי,

לרישום פתחו את טופס רישום – כאן.

קנסות מינהליים בגין הפרת חוקי מע"מ –ההוראות והמלצות להערכות

שכירים -סוף השנה מתקרב – גם אתם יכולים לנצל את הטבות המס ולחסוך הרבה כסף !

ירידה בשיעור מס החברות!

הוצאות עודפות

הוצאות עודפות הן הוצאות שנוצרו בעסק אשר אינן מותרות לניכוי מההכנסות לצורכי מס. חברה בע"מ חייבת בתשלום מקדמות מס בשיעור של 45% מגובה ההוצאות העודפות, עמותה חייבת בתשלום מקדמות מס בשיעור של 90% מגובה ההוצאות העודפות.

ניכוי מס במקור מספקים ונותני שירותים

plodder4

פקודת מס הכנסה קובעת כי כל המשלם או האחראי לתשלומה של הכנסת עבודה או של כל הכנסה אחרת שנקבעה בצו, ינכה בשעת התשלום מן הסכום המשתלם מס באופן ובשיעורים שנקבעו. 

ארנונה באלכרים ינואר 2012

מאת: עו"ד ירון קידר ועו"ד יבין רוכלי