פרטים
הדפסה

מענק לבעלי שלוש דירות ומעלה שימכרו את דירותיהם

2133198511 63c59236c8 m

 

 ועדת הכספים אישרה את התקנות לקביעת כללים למתן מענק לחייבי מס ריבוי דירות שמכרו את דירותיהם. הכללים יהיו תקפים למי שמכר את דירתו החל מה-1.1.17.

 

 

  

 

התנאים לקבלת המענק:

1. המכירה צריכה להיות מה- 1.1.17 עד ל- 1.10.17.

2. המכירה לא נעשתה ללא תמורה ולא לקרוב משפחה.

3. המכירה לא נעשתה על פי סעיף 5ב' לחוק מקרקעין (שינוי ייעוד).

4. הרוכש הינו חסר דיור או בעלים של דירה יחידה שהצהיר כי הוא משפר דיור אשר מתחייב למכור את הדירה הישנה תוך 18 חודשים מיום הקנייה.

5. מקבל המענק לא קנה דירה מה- 16.12.16 ועד ל- 31.12.20 למעט אם רכש דירה שחל עליה מס רכישה לפי מדרגות של דירה יחידה.

גובה המענק יהיה בגובה מס השבח או 85,000 ₪, לפי הנמוך מביניהם, והוא יינתן עד שלוש מכירות דירה.

במידה ומדובר במי שבבעלותו שלוש דירות ומעלה, אך הוא פטור ממס ריבוי דירות, מאחר ודירות ההשקעה שבבעלותו הן עד שווי של 1,150,000 ₪, אזי המענק שלו במקרה של מכירת דירה יהיה בגובה של 15,000 ₪, או 50% ממס השבח, לפי הנמוך מביניהם.

תהיינה שתי אפשרויות לקבלת המענק, לפי בחירת המוכר, בתשלום לחשבון הבנק לאחר תשלום מס השבח או כתשלום על חשבון מס השבח.

כמו כן, אישרה הוועדה שינוי במבנה הנוסחא הקובעת את גובה המס אותו ישלמו בעלי שלוש דירות ומעלה. התיקון בנוסחא נועד להבטיח כי ככל שהדירה ממוקמת באזור עם מדד כלכלי חברתי נמוך יותר עם מדד פריפריאליות נמוך יותר, כך הסכום הקובע לחיוב במס יהיה נמוך יותר.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top