פרטים
הדפסה

מיסוי מלכ"ר לפי חוק מס ערך מוסף

counter 309880 640

כולנו יודעים שמלכ"ר אינו חייב במע"מ, אך פחות בקיאים במקרים בהם חוק מס ערך מוסף מחייב את המלכ"ר במע"מ. במאמר שלפניכם נפרט את פעילויות המלכ"ר הנפוצות יותר, אשר יוצרות אירועי מס ערך מוסף

1. מס שכר 

חוק מס ערך מוסף מחייב מלכ"ר במס שכר (כתחליף למע"מ בו חייב עוסק רגיל על עסקאותיו) בגין השכר ששילם על פעילותו בישראל, בשיעור של 7.5% מהמשכורת ששילם.
מלכ"ר שסך כל השכר ששילם בשנת מס אינו עולה על 178,327 ₪ (בשנת 2016) פטור ממס שכר. במידה ובמהלך השנה עלו המשכורות על הסכום האמור, ישלם המלכ"ר מס שכר, על כל השכר מתחילת השנה.

2. פעילות עסקית במלכ"ר

כאשר חלק מהפעילות במלכ"ר הינה עסקית, יש לדווח על עסקאות ותשומות מההכנסות וההוצאות המיוחסות לפעילות העסקית.

3. עסקת אקראי

מהווה "עסקה" בחוק מס ערך מוסף, ולפיכך תיתכן חבות במע"מ בשל ביצוע עסקת אקראי. בחוק מע"מ קיימות שתי חלופות לעסקת אקראי:
א. מכירת טובין או מתן שירות בעלי אופי מסחרי. הכוונה היא לעסקת מכר או מתן שירות שנלווים אליהם סממנים עסקיים (כגון מומחיות, ארגון וניהול, יזמות והשקעה ועוד), אלא שהעסקה היא עסקה חד פעמית ונעדרת את יסוד התדירות המאפיין פעילות שוטפת של "עסק".
ב. מכירת מקרקעין לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי בידי מוכר שאין עיסוקו בכך למעט מכירת דירת מגורים, למלכ"ר או למוסד כספי. אין צורך באופי מסחרי בכדי שעסקה כזו תיחשב לעסקת אקראי. כמו כן, על פי הגדרות נוספות בחוק מע"מ, השכרת נכס דינה כמכירת נכס.
מכאן עולה, כי מכירת מקרקעין ואף השכרתם על ידי מלכ"ר, וכן רכישת מקרקעין או שכירתם על ידי מלכ"ר יכולה להיחשב כ"עסקת אקראי" החייבת במע"מ.

 

להלן טבלה המרכזת עסקאות אקראי להם שותף מלכ"ר, בין אם כרוכש/שוכר או כמוכר/משכיר:

 

חייב במס בהתאם לתקנה 6(ב) סוג העסקה רוכש/ שוכר מוכר/משכיר
המוכר עסקת אקראי (למעט דירת מגורים) מלכ"ר/מוסד כספי מלכ"ר/מוסד כספי
לא רלוונטי אין עסקה אדם פרטי מלכ"ר
המלכ"ר עסקת אקראי עוסק מלכ"ר
המלכ"ר עסקת אקראי (למעט דירת מגורים) מלכ"ר אדם פרטי
עוסק עסקה רגילה (למעט השכרת דירת מגורים לתקופה של עד 25 שנה) מלכ"ר עוסק
לא רלוונטי אין עסקה מלכ"ר עוסק שמוכר דירת מגורים כאדם פרטי

 

4. תשלום לנותני שירותים הנכללים בתקנה 6 א' לתקנות מע"מ

קיימים מקרים בהם תועבר החבות בתשלום מס העסקאות מנותן השירות לידי המלכ"ר. בתקנה 6א' לתקנות מע"מ נקבע כי מלכ"ר שקיבל שירות ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה, והשירות נמנה על רשימת השירותים שפורטה בגוף התקנה (כגון מופעים, הנחיות, הרצאות, הדרכות ושירותים של בעלי מקצועות חופשיים מסוימים), יהיה חייב במס בשל השירות, זולת אם קיבל חשבונית מס מנותן השירות.

5. רכישת שירות מתושב חוץ 

לפי תקנה 6ד' לתקנות מע"מ, עסקה שבוצעה בישראל ונותן השירות הינו תושב חוץ, המלכ"ר רוכש השירות יהיה חייב בתשלום המע"מ בשל השירות (אא"כ, נותן השירות מוציא חשבונית על העסקה).

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top