פרטים
הדפסה

תשלום דמי מחלה כאשר שני ההורים חולקים את ימי ההיעדרות מעבודתם

thermometer 106378 640

שני הורים החולקים ביניהם את ימי ההיעדרות

על-פי תיקון לחוק מיום 04.08.2016, אם שני ההורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות עקב מחלת הילד, לצורך חישוב דמי מחלה ייספרו ימי המחלה החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא ייספרו עבור כל הורה בנפרד.
כלומר,אם הורה אחד נעדר ביום הראשון למחלת הילד וההורה השני נעדר ביום השני למחלה, יקבל ההורה השני דמי מחלה בשיעור 50% (כאילו היה זה היום השני להיעדרותו), למרות שבפועל זהו יום ההיעדרות הראשון שלו ואשר עבורו לא משלמים דמי מחלה על-פי החוק.

הורים לילד שהיה חולה במשך 4 ימים

על מנת שספירת ימי המחלה תתחיל מהיום הראשון להיעדרות ההורה הראשון ולא יבוצע חישוב נפרד עבור כל עובד, על כל אחד מההורים להודיע במקום עבודתו על היעדרותו של ההורה השני ולצרף העתק של ההצהרה שהגיש ההורה השני במקום העבודה שלו (לנוסח ההצהרה ראו כאן)

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top