פרטים
הדפסה

תשלום ביטוח לאומי לבעלי שליטה

businessman 432662 340

ע"פ פסיקת בית הדין האזורי לעבודה בחודש פברואר 2016,

בני זוג שהיו שכירים בחברה שבשליטתם חויבו בדמי ביטוח כעובדים עצמאים למרות שדווח עליהם לביטוח לאומי כעובדים שכירים.
על פי הוראות שפרסם המוסד לביטוח לאומי בפברואר 2009,

כאשר בעל שליטה מדווח כשכיר בחברה שבשליטתו, והחברה לא משלמת דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי באופן עקבי, ממושך ושיטתי, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשנות את מעמדו של בעל השליטה לעצמאי ולגבות ממנו חובות בגין משכורתו, כאילו היה עצמאי.


בעל השליטה מקבל התראה לפני שינוי המעמד, ואם אינו מסדיר את חוב החברה, המוסד לביטוח לאומי משנה את מעמדו לעצמאי.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top