פרטים
הדפסה

הגדלת נקודות זיכוי להורים

baby feet 619533 640

 

במסגרת פקודת מס הכנסה פורסמה הוראת שעה אשר לפיה יוגדלו נקודות הזיכוי המוענקות להורים לילדים עד גיל חמש לשנים 2017 ו- 2018.

"..היתה שנת לידתו של ילד באחת מהשנים 2017 או 2018, תהיה זכאית אמו לבחור אם נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן היא זכאית כאמור באותן פסקאות, לפי העניין, בשנת הלידה, תובא בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה..."

 

 

בהתאם להוראה זו, יוענקו לכל אחד מההורים בגין ילדיהם –

  • עד גיל חמש, 1.5 נקודת זיכוי בגין השנה בה נולד הילד,
  • בגין השנים שלאחר מכן יוענקו 2.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד שגילו בין שנה לחמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס).
  • בנוסף נקבע בהוראה שהאם, תוכל לבחור להעביר נקודת זיכוי אחת בגין כל אחד מילדיה אשר ייוולדו במשך השנים 2017 או 2018 משנת הלידה אל השנה העוקבת.

העברת נקודת זיכוי לשנה העוקבת, מאפשרת את ניצול הטבת המס הגלומה כך, שבמידה והאם השתכרה פחות בשל הארכת חופשת הלידה למשל, היא תוכל ליהנות מההטבה כאשר הכנסתה בשנה העוקבת תהא גבוהה יותר.
עובדת המעוניינת לדחות את קבלת נקודת הזיכוי תידרש למלא את טופס 116ד) ותציין בו את בקשתה.
רשות המסים הנחתה את המעסיקים להודיע לעובדת שילדה באחת משתי שנות המס 2017 או 2018 על זכאותה לבקש העברה של נקודת זיכוי אחת לשנה העוקבת לשנת הלידה בגין כל אחד מילדיה שנולדו בשנים אלו.

החל מגיל 6 שנים לא חל שינוי ורק האשה זכאית לנק' זיכוי אחת עד גיל 18

 

להלן טבלה המסכמת את נקודות הזיכוי לאחר התיקון:

נקודות זיכוי לאשה

גיל הילד בשנת המס לפני התיקון לאחר התיקון
שנת הלידה 0.5 1.5 *
שנה עד חמש שנים 2 2.5

*האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות זיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה

נקודות זיכוי לגבר

גיל הילד בשנת המס לפני התיקון לאחר התיקון
שנת הלידה 1 1.5
שנה 2 2.5
שנתיים 2 2.5
שלוש שנים 1 2.5
ארבע שנים -- 2.5
חמש שנים -- 2.5

 

 

 

 

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top