פרטים
הדפסה

זכאות לפיצויי הלנת פיצויים

business world 541431 640

האם העובדת זכאית לפיצויי הלנת פיצויים בנסיבות שבהן העיכוב נבע מהתנהלות והליכי בירור מול חברת הביטוח?

 

 

 

שאלה זו נדונה בפסק הדין במשפט בו עובדת התפטרה לשם טיפול בילד, והיתה זכאית לפיצויי הפיטורים. בפועל ניתן לעובדת מכתב לשחרור הכספים הצבורים בקופה ושולמה לה יתרת הפיצויים רק כשלושה וחצי חודשים לאחר מועד סיום עבודתה.
העובדת תבעה פיצויי הלנת פיצויי פיטורים מהמעסיקה, לעומתה המעסיקה טענה כי העיכוב נבע מהתנהלות מול חברת הביטוח, אשר הגישה בתחילה דו"ח שבו יתרה שגויה כיוון שחלק מן ההפקדות לא נקלטו והיתרות ברכיב הפיצויים היום גבוהות מאלו שהוצהר עליהן. כתוצאה מכך היה על המעסיקה לפנות להליך בירור שארך זמן.
בהכרעת בית הדין צויין כי המעסיקה הוכיחה כי פנתה לחברת הביטוח והתברר כי אכן חלק מן ההפקדות לא נקלטו וכי היתרות ברכיב הפיצויים היו גבוהות מאלו שהוצהר עליהן. רק עם סיום הבירור הונפק טופס 161 ומכתב שחרור ושולמו לעובדת יתרת הפיצויים. בפסיקה נקבע כי תכלית החוק הקובע פיצויי הלנת פיצויי פיטורים הנה הרתעתית ביסודה.
עם זאת מציין בית הדין כי ההתנהלות מול המעסיקה לקתה לעתים בבירוקרטית יתר ובסחבת מסוימת אולם לא היה בכך משום חריגה מהתנהלות מוכרת בכל גוף מוסדי או עסקי גדול.
לטעם בית הדין, הנסיבות האמורות מהוות "נסיבה שלמעביד לא הייתה שליטה עליה" והן מצדיקות את הפחתת הפיצוי לחלוטין. מכיוון שכך, בית הדין מגיע למסקנה כי הדין עם המעסיקה וכי אין מקום לחייבה בפיצויי הלנה.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top