פרטים
הדפסה

הקלה של שעת עבודה ביום לבני זוג של המשרתים בשירות מילואים

 

soldiers 197797 640

 

 

 

 

ביום 3.7.2017 פורסם התיקון לחוק עבודת נשים המאפשר העדרות ממקום העבודה של שעה אחת ביום בתקופה שבה בן הזוג שוהה בשירות מילואים. זאת בנוסף על ההפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, החל מהיום הראשון לשירות, ובתנאים הבאים:

1. תקופת המילואים לא תפחת מ- 5 ימים רצופים.
2. בת הזוג מטופלת בילד שטרם מלאו לו 13 שנים.
3. בת הזוג עובדת במשרה מלאה במקום עבודתה.
4. על בת הזוג להודיע למעסיק על היעדרותה בגין שירות המילואים של בן זוגה ולהציג אישור על שירות זה.


בנוסף נקבע כי לא ניתן לממש בו זמנית גם את זכות ההיעדרות וגם זכויות נוספות המאפשרות קיצור יום העבודה של העובדת כגון הזכות לשעת הורות. יש לציין כי אין מנכים היעדרות של שעה זו משכר העבודה.
הוראות אלה יחולו גם במקרה הפוך בו בת זוג של עובד שוהה בשירות מילואים.
ראש רשות ביטחון, הכוללת את שרות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות והצלה, רשאי להחריג חלק מעובדי אותה הרשות, בשל צורך מבצעי חיוני.
תיקון זה חל מיום- 3.7.2017.
לנוסח חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז-2017 לחץ כאן

 

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top